Naša spoločnosť

CPO s.r.o


Poskytujeme nasledovné služby

  • predaj, prenájom a servis kopírovacích, multifunkčných zariadení formátu A4 – A3

  • predaj, prenájom a servis veľkoformátových kopírovacích a multifunkčných zariadení

  • predaj prenájom a servis laserových tlačiarní, grafických a produkčných zariadení

  • inštaláciu podporných softwarových systémov

  • krátkodobý prenájom zariadení

  • technickú a poradenskú činnosť

  • predaj spotrebného materiálu a náhradných dielov

Naše ocenenia a certifikáty!