Školenia pre firmy

Školenia pre firmy z polygrafického prostredia


4
Obchodné školenia pomáhajú tlačiarom definovať silné stránky najnovších digitálnych technológií a ponúkať tak zvýšenú pridanú hodnotu.
5
Všetky vzdelávacie programy zlepšujú úroveň obchodných zručností ľudí, ktorí prichádzajú do styku so zákazníkmi.

Základné školiace moduly