Copycentrum v Banskej Bystrici prechádza pod nového majiteľa

Zmena názvu spoločnosti platná od 1.4.2015
3. apríla 2015
Zmena adresy trnavskej pobočky
3. februára 2016

V súlade so strategickou koncepciou rozvoja našej spoločnosti sme sa rozhodli presunúť Copycentrum na Partizánskej ceste v Banskej Bystrici pod správu nášho dlhoročného partnera, spoločnosť AQUAPOWER s.r.o.

 

Služby poskytované v Copycentre ostávajú nezmenené, v krátkej dobe sa ponuka rozšíri o nové možnosti. Objednávky môžete zasielať na e-mail: copycentrumbb@gmail.com , kontaktné čísla ostávajú: 048/414 29 05, 414 29 17, mobilný kontakt: 0915 832 350 – Jakub  Zaremba.“

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru počas celeho obdobia fungovania CopyCentra