Zmena názvu spoločnosti platná od 1.4.2015

Novinky vo farebných produkčných zariadeniach
26. februára 2015
Copycentrum v Banskej Bystrici prechádza pod nového majiteľa
25. apríla 2015

Spoločnosť Copy & Print Office BB s.r.o mení svoj názov na CPO s.r.o, ktorý vstupuje do platnosti dňa 1.4.2015.

Nový názov vznikol v súlade s dlhodobou koncepciou rozvoja našej spoločnosti ako

zjednodušená skratka pôvodného názvu COPY & PRINT OFFICE BB, s.r.o.

Cieľom tejto zmeny je predovšetkým odlíšiť sa od konkurencie a už bývalého

autorizovaného partnera s podobným názvom, tak aby nedochádzalo k zavádzaniu

súčasných aj potencionálnych partnerov.

Mení sa len názov spoločnosti, všetky ostatné údaje spoločnosti:

sídlo spoločnosti, telefónne a faxové kontakty, web, emailové adresy, identifikačné údaje

– IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie zostávajú nezmenené.

Táto zmena nemá vplyv na naše obchodno-právne vzťahy a teda všetky práva a

povinnosti z nich vyplývajúce ostávajú zachované bez zmien.

Zároveň Vám oznamujeme, že so svojimi pobočkami v Banskej Bystrici, Trnave posilňujeme

postavenie na slovenskom trhu a otvárame nové obchodné i servisné zastúpenie

v Bratislave, na Tuhovskej č. 1.

Veríme, že touto zmenou prinesieme transparentnejšiu komunikáciu a že tento krok budete

vnímať pozitívne.

 

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu